JAK DZIAŁAMY

O sukcesie eventów biznesowych, bez względu na ich zasięg, charakter i ilość uczestników, decyduje wiele ściśle związanych ze sobą elementów. Ich dogłębna analiza, indywidualne dostosowanie i szczegółowa prezentacja pozwalają stworzyć optymalną propozycję współpracy. Stworzyliśmy autorski schemat działania, który określając zarówno nasz sposób pracy, doskonale precyzuje potrzeby i oczekiwania Klienta. Pozwala także na przedstawienie najlepszej, bo kompletnej oferty eventowej. Działamy według modelu:
 

Analiza Klienta

 • charakterystyka działalności
 • zapoznanie się z potrzebami i oczekiwaniami
 • ścisłe określenie grupy dedykowanej
 • określenie celu projektu

 

Koncepcja

 • dopasowanie propozycji eventowej do charakteru spotkania
 • wybór terminu, miejsca, propozycji animacji artystycznej, menu oraz dodatkowych atrakcji eventu
 • przygotowanie szczegółowego scenariusza spotkania
 • opracowanie projektów graficznych materiałów eventowych
 • organizacja pozostałych działań logistycznych dotyczących bazy noclegowej, pracy recepcji, przygotowania konferencji prasowej, ewentualnych tłumaczeń symultanicznych  
 • przedstawienie szczegółowego kosztorysu wraz z określeniem wynagrodzenia agencji

 

Wykonanie

 • opieka nad zaproszonymi gośćmi - aktualizacja baz danych, telemarketing, RSVP
 • przygotowanie i obsługa narzędzia do rejestracji uczestników
 • realizacje graficzne
 • koordynacja pracy zaplecza technicznego, artystycznego, tłumaczeniowego, gastronomicznego i hotelowego
 • obsługa sponsorów, prelegentów, gości zagranicznych, vipów
 • zakończenie i podsumowanie eventu.

 

 

Jak Działamy