TŁUMACZENIA

W ramach organizacji międzynarodowych projektów eventowych, takich jak konferencje, kongresy czy forum dbamy o najwyższy poziom komunikacji biznesowej. W zakresie kompleksowej obsługi tłumaczeniowej zapewniamy tłumaczenia symultaniczne, aparaturę symultaniczną wraz z opieką techniczną, tłumaczenia konsekutywne oraz tłumaczenia pisemne.

Tłumaczenia symultaniczne polegają na równoczesnym przekładzie językowym. Mogą być one realizowane przy użyciu stacjonarnej bądź przenośnej aparatury symultanicznej lub bez specjalistycznego sprzętu - bezpośrednio 
dla małej grupy odbiorców. Wielką zaletą tłumaczenia symultanicznego jest oszczędność czasu polegająca na jednoczesnym wystąpieniu prelegenta 
i przekładzie językowym oraz możliwość przeprowadzenia konferencji przy nieograniczonej liczbie kombinacji językowych.

Tłumaczenia konsekutywne realizowane są zawsze bez aparatury symultanicznej, najczęściej podczas oficjalnych, krótkich przemówień. Główną zaletą tego rodzaju przekładu jest oszczędność kosztów związana z brakiem aparatury symultanicznej oraz wykonywaniem przekładu przez jednego tłumacza. Wadą - dwukrotne wydłużenie czasu wystąpienia.

W przypadku zainteresowania tłumaczeniową obsługą wydarzenia z przyjemnością przygotujemy dla Państwa indywidualny kosztorys oraz prześlemy nasze referencje.
 

Tlumaczenia